Par mums

    SIA ”KILA” dibināta 1996.gadā. Kopš darbības uzsākšanas esam strauji attīstījušies – pieaudzis uzņēmuma apgrozījums, paplašinājies darbinieku skaits. Uzņēmums šo gadu laikā pierādījis sevi Latvijas tirgū kā konkurētspējīgu.

Uzņēmuma priekšrocības ir stabili biznesa sakari ar augstvērtīgas dzīvnieku barības un aksesuāru piegādātājiem gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Visus šos gadus nemitīgi paplašinot veikalā piedāvāto preču klāstu esam kļuvuši par lielāko zooveikalu tīklu Latvijā. Mēs esam specializēts veikalu tīkls ar mērķi piedāvāt visplašāko zoopreču klāstu Latvijā.

Uz doto brīdi uzņēmumam ir 38 zooveikali visā Latvijā!

Savos veikalos tirgojam pasaulē atzītāko ražotāju dzīvnieku barības un vadošo brendu dzīvnieku kopšanas līdzekļus un aksesuārus. Otra mums piederošā firma “Zooserviss” nodarbojas ar zoopreču vairumtirdzniecību un ir vairāk kā 30 pazīstamu brendu izplatītāji Baltijā, Polijā kā piemēram Nutra Gold Holistic, Nutra Nuggets, Diamond, Prestige, JBL, ReQual, Classic extreem, Lindo u.c.

Veterināro aptieku un veikalu tīkls Zoocentrs Latvijas tirgū ir labi atpazīstams un pircēju vidū ieguvis lielu popularitāti. Pircēji atzinīgi novērtējuši mūsu firmas aptieku un veikalu tīklu, kas tiem ir saistošs ar konkurētspējīgām cenām, atlaižu sistēmu, laipnu apkalpošanu un kvalitāti. Mūsu veikalu tīkla pārdevēji-konsultanti ir augsti kvalificēti speciālisti ar lielu darba pieredzi. Uzņēmumā strādā tikai profesionāļi, kas perfekti pārzina savu darbības sfēru, tādējādi spēj piedāvāt vislabākos risinājumus klientu vajadzībām.

Sadarbojamies ar kinoloģiskajām un felinoloģiskajām organizācijām. Esam vairākkārtēji LKF starptautisko izstāžu ģenerālsponsori.

                                      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

 SIA “KILA”  (reģ.nr. 40003307770)  un  SIA “Zooserviss”  (reģ.nr. 40003513035)

KOPĪGAIS PAZIŅOJUMS PAR REORGANIZĀCIJU

UN TIESĪBU UN SAISTĪBU PĀREJU

 

Ogrē, 2023.gada 20.septembrī

Ar šo paziņojumu, SIA “KILA” (reģ.nr. 40003307770) valdes locekle un SIA “Zooserviss” (reģ.nr. 40003513035) valdes locekle Ilva Kubasova

paziņo:

 1. Ir uzsākts abu komercsabiedrību reorganizācijas process saskaņā ar noslēgto Reorganizācijas līgumu un tā grozījumiem un sabiedrības dalībnieku (īpašnieku) pieņemtajiem reorganizācijas lēmumiem -  apvienošanas ceļā SIA “Zooserviss” uzņēmumu (tajā skaitā uzņēmumā ietilpstošos aktīvus, mantu, saistības, un nemateriālās vērtības, kā arī visas līgumiskās saistības un tiesības, tajā skaitā prasījumus), turpmāk – Pievienojamā sabiedrība, pievienojot  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KILA” uzņēmumam, turpmāk - Iegūstošā sabiedrība.  Iegūstošai sabiedrībai tiek mainīts uzņēmuma nosaukums uz SIA “ZOOSERVISS GROUP”, saglabājot  vienoto reģistrācijas numuru 40003307770 un juridisko adresi: Kastaņu iela 3, Ķegums, Ogres novads, LV - 5020, kā arī sagalabājot faktisko uzņēmuma atrašanās vietu, piegāžu un pasūtījumu izpildes un saņemšanas vieta, darbinieku darba organizatorisko vietu uzņēmuma teritorijā pēc adreses: Upes prospekts 13, Ogre, Ogres novads, LV-5001.

Iegūstošās sabiedrības rekvizīti pēc nosaukuma maiņas  -

Sabiedrības nosaukums:

SIA “ZOOSERVISS GROUP”

Vienotais reģistrācijas numurs:

        40003307770

PVN Reģ. Nr:

     LV40003307770

Juridiskā adrese:

Kastaņu iela 3, Ķegums, Ogres novads, LV – 5020

Apvienotā uzņēmuma faktiskā atrašanās vieta un biroja adrese:

Upes prospekts 13, Ogre, Ogres novads, LV-5001

Banka, kods:

AS “Swedbank”, HABALV22

Norēķinu konts:

LV04HABA0551056263243

Saziņa ar uzņēmuma vadību

E-pasts: info@zooserviss.lv

Tel. 29440143

 

 1. Ar šo paziņojumu nosūtām Jums informāciju,  paziņojot ka:
 • Pievienojamās sabiedrības uzņēmuma un tā visu saistību, tiesību un prasījumu (tajā skaitā prasījumu par norēķinu veikšanu) pārejas brīdis ir reorganizācijas fakta reģistrēšanas brīdis Uzņēmumu reģistrā atbilstoši LR Komerclikuma 350.pantam. Reorganizācijas reģistrācijas pabeigšana un spēkā stāšanās tiek plānota provizoriski ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.oktobrim. Ar reorganizācijas ieraksta veikšanas brīdi Pievienojamā sabiedrība tiek uzskatīta par likvidētu un tiek izslēgta no komercreģistra, bet visas Pievienojamās sabiedrības saistības, tiesības un prasījumi pāriet uz Iegūstošo sabiedrību un tiek reģistrētas Iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā.
 •  Reorganizācijas rezultātā  Iegūstošā sabiedrība tajā skaitā pārņem arī visus spēkā esošos preču piegādes un preču realizācijas līgumus, klientu datu bāzes,  kā arī visas citas saistības, pienākumus, tiesības un prasījumus, kas saistīti ar Pievienojamo sabiedrību. Reorganizācijas procesa rezultātā līgumiskās attiecības ar abu sabiedrību klientiem un darījumu partneriem  netiks pārtrauktas.   Pievienojamās sabiedrības līgumisko attiecību saistības, tiesības un prasījumi, manta, materiālās un nemateriālās vērtības,  kā arī visa Pievienojamās sabiedrības uzņēmuma un grāmatvedības dokumentācija uzskatāma par fakstiski nodotu Iegūstošajai sabiedrībai ar reorganizācijas fakta reģistrēšanas brīdi (t.i., reorganizācijas ieraksta brīdis par otrā posma noslēgumu Uzņēmuma reģistrā).
 • Nemainās apvienotā uzņēmuma faktiskā atrašanās vieta (uzņēmuma teritorija), un piegāžu un pasūtījumu, pakalpojumu sniegšanas un darbinieku darba organizatoriskā vieta uzņēmuma teritorijā, kas atrodas adresē: Upes prospekts 13, Ogre, Ogres novads, LV-5001.
 • Visas Pievienojamās sabiedrības tiesības,  pienākumi un saistības, kas izriet no reorganizācijas ieraksta reģistrēšanās brīdī spēkā esošajām līgumiskajām un citām darījumu un tiesiskajām attiecībām, pāriet Iegūstošajai sabiedrībai. Iegūstošā sabiedrība turpina ievērot Pievienojamās sabiedrības un arī savus iepriekš noslēgtos un pārejas brīdī spēkā esošos līgumus, pienākumu, saistības,  tiesības un prasījumus.
 • Reorganizācijas rezultātā notikusī uzņēmuma pāreja pati par sevi nav pamats uzteikumam ne vienam noslēgtajam preču piegādes vai preču realizācijas līgumam vai citām līgumiskām attiecībām un saistībām, tiesībām un prasījumiem, kas izriet no darījumiem, kas noslēgti ar Pievienojamo sabiedrību vai Iegūstošo  sabiedrību.
 • Šis noteikums neierobežo Iegūstošās sabiedrības tiesības pārskatīt spēkā esošās, grozāmās, turpināmās vai izbeidzamās līgumu saistības un aatsevišķi par to paziņot katram līguma partnerim atsevišķi atbilstoši individuāli un konkrēti noslēgtajaām līgumiskajām saistībām.
 • Sakarā ar noslēgtajām un spēkā esošajām līgumsaistībām,  pēc abu sabiedrību grāmatvedības datu apkopošanas par norēķiniem ar līgumpartneriem un visu no līgumattiecībām un darījumu attiecībām izrietoši tiesību un saistību pāreju uz Iegūstošo sabiedrību, Iegūstošā sabiedrība ir visu līgumu un darījumu datu  pārzini atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas principiem un  nosacījumiem.
 • Kreditoru aizsardzību reorganizācijas gadījumā reorganizācijā iesaistītā Iegūstošā sabiedrība nodrošinās atbilstoši Komerclikuma 351.panta nosacījumiem, publiskajai komercreģistra iestādei (Uzņēmuma reģistram) pēc tam, kad komercreģistrā tiek izdarīts ieraksts par reorganizāciju, savā tīmekļvietnē publicējot paziņojumu kreditoriem ar prasījumu pieteikšanas termiņu -  1 (vienu) kalendāro mēnesi.
 • Pēc  darījumu un līgumu partneru informācijas apkopošanas (tajā skaitā norēķinu informācijas apkopošanas) un pēc reorganizācijas fakta reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā  - notiks preču piegādes un preču realizācijas līgumu, kā arī citu spēkā esošu līgumattiecību automātiska pārjaunošana uz Iegūstošās sabiedrības jauno nosaukumu, katram atsevišķam līguma partnerim noformējot pielikumu pie spēkā esošā līguma ar pārjaunotajiem Iegūstošās sabiedrības rekvizītiem, kas tiks nosūtīts uz līguma partnera elektroniski paziņoto e-pastu vai juridisko adresi vai citu personas norādītu adresi.
 1. Ar šo paziņojumu vienlaikus lūdzam:
 1.  Juridiskām personām -  1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot uz Iegūstošās sabiedrības Biroja e-pastu: info@zooserviss.lv informāciju par paziņojuma saņemšanu (pievienojot nepieciešamības gadījumā arī savas piezīmes vai komentārus par darījumu attiecībām, ja tādi ir),  kā arī paziņot savus precīzus rekvizītus, kuri atbilst aktuālajiem datiem publiskajā reģistrā, nodokļu maksātāja rekvizītus un rezidences valsti (nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģ.nr.,  juridiskā adrese, citi rekvizīti norēķiniem), kā arī paziņot  informāciju par saviem pārstāvjiem (amats, vārds, uzvārds, saziņas informācija – telefona nr. un e-pasts).

         2. Fiziskajām personām - paziņot savus personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tas atbilst nodokļu maksātāja reģistrācijas               numuram un ja fiziska persona nodarbojas ar saimniecisko darbību), un savu piegādes adresi, kā arī citus aktuālus rekvizītus, kas                   nepieciešami sadarbībai ar Iegūstošo sabiedrību. (e-pasts, telefona nr.).

 

 

SIA “KILA” (reģ.nr. 40003307770)

un

SIA  “Zooserviss”  (reģ.nr. 40003513035)

valdes locekle Ilva Kubasova